ZAPOSLENI DELAVCI IN DELAVKE


ZAPOSLENE DELAVKE IN DELAVCI

IME IN PRIIMEK

PODROČJE DELA

TELEFON (01)

ELEKTRONSKA POŠTA

ŠT. SOBE


Danica FEGIC


direktorica


8938 382


E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


14/1


Miranda DEKLEVA


Varstvo in zaščita otrok
Skrbništvo
Družinski pomočnik
Pomoč osebam s posebnimi potrebami
Prva socialna pomoč
Osebna pomoč
Pomoč družini za dom


8938 385

 
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


4


Alenka VIDMAR


Mladostniki s težavami v odraščanju
Rejništvo
Posvojitve
Priznanje očetovstva
Prva socialna pomoč
Osebna pomoč
Soizvajanje pomoči družini za dom


8938 383


E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


2


Ana PEVEC -HOČEVAR


Varstvo starejših
Postpenalna pomoč
Prva socialna pomoč
Osebna pomoč
Regijska koordinatorica za nadomestno kazen


8938 388


E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


8


Nika PERTINAČ


Varstvo in zaščita ogroženih otrok
Svetovalni razgovor
Preživnine, stiki
Prva socialna pomoč
Osebna pomoč
Pomoč družini za dom


8938 381


E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


7


Natalija JANEŠ


Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev


8938 391

   
natalija. E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


5


Simona LOGAR


Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev


8938 391

     E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

5


Andreja ŽAGAR


Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev


8938 386


E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


10


Andreja JanežOprostitve plačila socialnovarstvenih storitev

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev


8938 389

E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

9


Mateja JALOVEC KLANČAR


Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev


8938 389

E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

9


Majda VOVK


Starševsko varstvo in družinski prejemki

Dodatek za veliko družino

Dodatek za nego bolnega otroka

Nadomestilo za izgubljeni dohodek


8938 384


E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


3


Katarina Hiti


Regijska koordinatorica za obravnavo nasilja


8938 392

      E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


14/1


Barbara Doles


Regijska koordinatorica za duševno zdravje

8938 392


E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

14/1


Jože TURK


Računovodja


8938 387


E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


6


Francka VERDERBER


Poslovna sekretarka


8938 380


E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript


1

STROKOVNE DELAVKE IN DELAVCI, POOBLAŠČENI ZA VODENJE POSTOPKA PO 30. ČLENU ZUP-a

IME IN PRIIMEK

UPRAVNA ZADEVA

ŠT.SOBE


Miranda DEKLEVA


Skrbništvo
Družinski pomočnik
Varstvo in zaščita otrok
Invalidi


4


Alenka VIDMAR


Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
Posvojitve
Rejništvo


2


Nika PERTINAČ


Varstvo in zaščita otrok


7


Simona Logar


Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev


5


Andreja ŽAGAR

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev


10

Andreja Janež

Oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

9

Mateja
JALOVEC KLANČAR

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

9

Natalija
JANEŠ

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 

5


Majda VOVK


Starševsko varstvo
Otroški dodatki


3