PREDSTAVITEV


Objavljamo:
JAVNI RAZPIS ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV


O CENTRU ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE

 

Center za socialno delo Kočevje (Center) je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja dejavnost socialnega varstva na področju Upravne enote Kočevje, za občine Kočevje, Kostel in Osilnico.

Center deluje v okolju, kjer je bilo do pred kratkim malo pluralnih izvajalcev na področju socialnega varstva. V zadnjih letih se mreža izvajalcev širi, tudi s prizadevanjem in vzpodbudami Centra in podporo lokalne skupnosti, ostaja pa še vedno osrednja izvajalska organizacija na področju socialnega varstva. Poleg javnih zavodov ( Dom starejših občanov Kočevje) in zasebnikov ( Zavod Jutro za pomoč na domu in VDC želva), postaja pestrejša tudi društvena dejavnost, namenjena različnim skupinam uporabnikov ( LAS, lokalna akcijska skupina za področje zasvojenosti, Šent- dnevni center za uporabnike s težavami v duševnem zdravju, Društvo varnega zavetja- področje nasilja). Center tesno sodeluje tudi z ostalimi društvi in organizacijami, ki imajo že svojo daljšo zgodovino obstoja: Društvom zdravljenih alkoholikov, Društvom Sožitje, Društvom upokojencev, Društvom invalidov, Rdečim križem in v zadnjem času je uspešno sodelovanje s Karitasom. Skupaj in vsak zase si prizadevamo, da bi bila možnost izbire naših uporabnikov, ki se znajdejo v socialni stiski, čim širša.

V UE Kočevje, ki je bogata po svojih naravnih danostih, živi več kot 17 000 prebivalcev, ki so gosteje poseljeni v občini Kočevje, geografsko pa naše področje, za katerega smo pristojni, obsega cca 650 km2. Tako kot naše naravne danosti je pestro tudi življenje ljudi in ciljne skupine naših uporabnikov.

V skladu z aktom o ustanovitvi, statutom in na podlagi številnih zakonov opravlja Center svojo dejavnost, ki obsega:

  • Izvajanje javnih pooblastil in nalog po različnih predpisih in podzakonskih aktih
  • Storitve socialne preventive
  • Storitev prvo socialno pomoč
  • Storitev pomoč družini za dom
  • Storitev osebno pomoč
  • Dodatne programe in aktivnosti

 

V centru za socialno delo Kočevje opravlja zgoraj naštete in druge naloge osem strokovnih delavk/cev, direktorica, računovodja in vodja pisarne. Zavedamo se svojih številnih strokovno zahtevnih nalog, ki mnogokrat posežejo v najosebnejše sfere človeka. Pri svojem delu si prizadevamo ravnati v skladu z našo strokovno doktrino, kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in seveda zakonito. Kljub temu, da so delavke/ci strokovni usposobljeni za svoje naloge in opravila, svoje znanje nenehno nadgrajujemo, spremljamo in uvajamo novosti v naše delo.

 

Danica Fegic
direktorica